Mythique's Guinevere

f. 2020-03-10
e. KORAD Boxplay Charming son
u.  SE JV-16 NO JV-16 DK V-18 NO V-18 KORAD NO UCH DK UCH Mythique's Cersei

"Maggie" har genomgått MH med 2:a på skotten. Hon tränas i spår och lydnad. Hon är en mycket intensiv boxer med stort behov av mental stimulans och fysisk aktivitet. Målet är start i appellklass och startklass lydnad. Hennes styrka är hennes starka arbetsvilja och fina spårintresse.