Info till våra valpköpare

Här finns kommande träningsträffar som vi planerat in. Info har även skickats till er e-post.

Kommande planerade träningsträffar

Träningsträffar 2023

April

16 Lydnadsträning

Maj
1 BPH I-kullen Bro-Håbo BK

Juni
3 Spårträning 

Fler datum kommer senare

Anmälan via sms eller mail en vecka innan