Info till våra valpköpare

Här finns kommande träningsträffar som vi planerat in. Info har även skickats till er e-post.

Kommande planerade träningsträffar

Träningsträffar 2021

Inga träningsträffar inplanerade just nu. Vi avvaktar smittoläget. Kennelträffen som vanligtvis är i maj hoppas vi kunna genomföra då, alternativt skjuta fram till sommaren.